ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสต่างๆ ,เครื่องแกงน้ำพริกแกง,น้ำพริกเผา ,น้ำจิ้มไก่ น้ำส้มสายชู,ว้นมะพร้าว,อาหารบรรจุกระป๋อง เป็นต้น
สวัสดิการ
 • - กองทุนทดแทน
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - กองทุนกู้ยืมบริษัทฯ
 • - เงินโบนัส
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - เบี้ยขยันรายเดือน
 • - เบี้ยขยันรายปี
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - หอพักพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (แม่พลอย)
99 ม.4 ซอยโชคไชยโย ถนนพุทธมณฑลสาย4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เว็บไซต์: www.tcc-chaokoh.com
ใช้งานแผนที่