ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสต่างๆ ,เครื่องแกงน้ำพริกแกง,น้ำพริกเผา ,น้ำจิ้มไก่ น้ำส้มสายชู,ว้นมะพร้าว,อาหารบรรจุกระป๋อง เป็นต้น
สวัสดิการ
- กองทุนทดแทน - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - กองทุนกู้ยืมบริษัทฯ - เงินโบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดฟอร์มพนักงาน - เบี้ยขยันรายเดือน - เบี้ยขยันรายปี - รถรับส่งพนักงาน - หอพักพนักงาน และอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (แม่พลอย)
99 ม.4 ซอยโชคไชยโย ถนนพุทธมณฑลสาย4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เว็บไซต์: www.tcc-chaokoh.com
ใช้งานแผนที่