บริษัท ซิงค์ อีเล็คทริค ซิสเต็ม จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ทดรอบ และอินเวิร์ทเตอร์
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม
  • - เลี้ยงปีใหม่
  • **คอมมิชชั่น สำหรับ พนักงานฝ่ายขายเท่านั้น
  • **น้ำมัน สำหรับ SalesEngineer และ Sales Executive เท่านั้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิงค์ อีเล็คทริค ซิสเต็ม จำกัด
23/49 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280