JobThai
บริษัท ซิงค์ อีเล็คทริค ซิสเต็ม จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ทดรอบ และอินเวิร์ทเตอร์
สวัสดิการ
- เงินเดือน, ประกันสังคม,โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน) - เลี้ยงปีใหม่ **คอมมิชชั่น สำหรับ พนักงานฝ่ายขายเท่านั้น **น้ำมัน สำหรับ SalesEngineer และ Sales Executive เท่านั้น
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซิงค์ อีเล็คทริค ซิสเต็ม จำกัด
23/49 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280