บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด
โรงงานผลิตเนื้อสัตว์อบแห้ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด
123/3 หมู่ 7
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เว็บไซต์: http://www.amtfood.com
ใช้งานแผนที่