Leela Lapidary Co,. Ltd.
รับสมัครพนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง
สวัสดิการ
ประกันสังคม,มีข้าวกลางวันทุกวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Leela Lapidary Co,. Ltd.
589 ถ.พระสุเมรุ 10200
ใช้งานแผนที่