บริษัท ราชาโฟม จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกล่องโฟมบรรจุอาหาร
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 300 - 1,400 บาท - ค่ากะ 30 บาท / วัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - รางวัลพนักงานดีเด่น 2,000 บาท / ปี - รางวัลพนักงานยอดเยี่ยม 4,000 บาท / ปี - โบนัส และการปรับเงินประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ราชาโฟม จำกัด
39/55 ม. 2 ถ.พระราม 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่