ได้ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม 2533 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทสหวิริยากับกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ดำเนินการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสี ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพพนักงาน
  • - ชุดพนักงาน
  • - รถรับส่ง
  • - โบนัส
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
2 หมู่ 7
ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
เว็บไซต์: www.thaicoat.com
ใช้งานแผนที่