ได้ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม 2533 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทสหวิริยากับกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ดำเนินการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสี ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพพนักงาน - ชุดพนักงาน - รถรับส่ง - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
2 หมู่ 7
ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
เว็บไซต์: www.thaicoat.com
ใช้งานแผนที่