บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด
บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด
-เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้(ห้องแลบ)
สวัสดิการ
  • -หลังจากผ่านการประเมินผลงานช่วงทดลองงาน บริษัทฯ -พิจารณาการปรับเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • -มีการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีทุกปี
  • -มีเงินช่วยเหลือพิเศษ
  • -มีประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด
111 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
วิธีการเดินทาง
  • -โดยรถประจำทาง สาย 84ก,539
  • -หรือรถตู้โดยสาร
  • -รถประจำทางสองแถว1124(สาย4)
ใช้งานแผนที่