บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด
บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด -เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้(ห้องแลบ)
สวัสดิการ
-หลังจากผ่านการประเมินผลงานช่วงทดลองงาน บริษัทฯ -พิจารณาการปรับเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท -มีการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีทุกปี -มีเงินช่วยเหลือ -มีประกันสังคม -OT -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด
111 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
วิธีการเดินทาง
-โดยรถประจำทาง สาย 84ก,539 -หรือรถตู้โดยสาร -รถประจำทางสองแถว1124(สาย4)
ใช้งานแผนที่