สำนักงานตั้งอยู่ จ.จันทบุรี ดำเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก
สวัสดิการ
- โอที, โบนัส, ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จันทบุรีโกลบอลฟูดส์ จำกัด
101 หมู่ที่ 3
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
เว็บไซต์: www.cgfreezedry.com