บริษัท นาโน เมดดิคอล แลป จำกัด
บริษัทนาโนเม็ดดิคคอลแลปจำกัด เป็นศูนย์ตรวจวิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานขายด้านสุขภาพ โดยการนำเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับโรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงพญาบาล คลินิค โรงเรียน ฯลฯ เพื่อทำการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยโมบายเช็คอัพ ให้กับองกรภาครัฐ และเอกชน ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ บริการตรวจเลือดเพื่อสุขภาพ
สวัสดิการ
  • -เบี้ยขยัน
  • -เบี้ยเลี้ยงออกหน่วย
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสประจำปี
  • -สิทธิอื่น ๆที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาโน เมดดิคอล แลป จำกัด
42/72 ม 2
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.nanomedicallab.com