บริษัท ฮิลล์ บิซิเนส จำกัด
เราเป็นบริษัทฯ ผู้นำ ทางด้านไอที สื่อสาร โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2538 นับเป็นเวลา 15 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ ที่บางรัก ถนนสี่พระยา ติดสถานนีรถไฟใต้ดินสามย่านเพียง 50 เมตร และมีสำนักงานบริการ ดีแทค สาขาย่อยไอที สแควร์ (หลักสี่) ซึ่งบริษัทฯ กำลังรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ โทร. 02-6330700 ตลอดช่วงเวลาทำงาน
สวัสดิการ
เงินเดือน ค่าคอมฯ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมสภาพรถ ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฮิลล์ บิซิเนส จำกัด
20/2 ถนนสี่พระยา
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.hill.co.th
ใช้งานแผนที่