บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้าน ระบบบัญชี(Accounting),ERP,ระบบบุคลากรและเงินเดืน(HRM) ตามความต้องการลูกค้า 2. ให้บริการ ระบบ บุคลากร,ระบบลงเวลาการมาทำงาน,ระบบเงินเดือน(HRM) บนเทคโนโลยี คลาวร์ 3. ฝึกและพัฒนา พนักงานบุคลากรทุกคนให้เป็น บุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และไอซีที อย่างมีคุณภาพ 4. ดูแลระบบงานซอฟต์แวร์ ให้กับ หน่วยงานราชการ ,เอกชนทั้งขนาดกลาง จนถึง บริษัท มหาชน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
42/144 พระราม2 ซอย3
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.itsuncorporation.com
ใช้งานแผนที่