บริษัท พรพิราพ การช่าง จำกัด
บริษัท ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง เช่น โรงแรม รีสอร์ท บ้าน อาคาร และอื่น ๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส เบี้ยเลี้ยง (ต่างจังวัด) เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรพิราพ การช่าง จำกัด
35/102 ม.3 83000