ผลิตเส้นบะหมี่แผ่นเกี๊ยว จำหน่ายสินค้าในระบบแฟรนไชส์
สวัสดิการ
สวัสดิการ * ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน(อุบัติเหตุในงาน) * โบนัสประจำปี * ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง * เงินค่าจูงใจในการทำงาน * ประกันชีวิต * บ้านพักสวัสดิการ * อาหารกลางวัน วันที่เปิดฝึกอบรมแฟรนไชส์ * ฝึกอบรม สัมมนา * หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือนและทุกวันอาทิตย์ * งานเลี้ยงประจำปี * ฝึกอบรมตามสายอาชีพ * เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะตำแหน่ง) * เงินช่วยเหลือสวัสดิการบางกรณี 4,444 บาท * เงินเบี้ยขยัน บางตำแหน่ง * ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง * ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง *หมายเหตุ* สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
บริษัทชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/7 ม. 8
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่