ผลิตเส้นบะหมี่แผ่นเกี๊ยว จำหน่ายสินค้าในระบบแฟรนไชส์
สวัสดิการ
สวัสดิการ • สิทธิ์การลาตามกฎหมายกำหนด • โบนัสประจำปี • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินสะสมสมทบพนักงาน • ประกันสังคม • ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุ • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส • เงินช่วยเหลืองานศพ • ยูนิฟอร์ม/เสื้อฟอร์มพนักงาน • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ • กิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น (เช่น งานเลี้ยงปีใหม่,กิจกรรม CSR, ฯลฯ) • ตรวจสุขภาพประจำปี • สวัสดิการของใช้ในชีวิตประจำวัน *หมายเหตุ* สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ติดต่อ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
7/7 ม. 8
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่