บริษัท วี เทคโนโลยี่ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทที่รู้จักกันในกลุ่มผู้นำด้าน SI (System Integrator) โดยทีมงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในทั้งระดับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน ซึ่งมีความชำนาญงานทางด้านระบบเทคโนโลยีสาระสเทศ ระบบการสื่อสาร และทางวิศวกรรม นี้มาเป็นเวลานานหลายปี
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
V Technology System Co., Ltd.
50 Soi Ngamduplee, Rama IV, 10120
เว็บไซต์: www.vtech.co.th
ใช้งานแผนที่