ดำเนินงานด้านธุรกิจก่อสร้าง งานเอกชนและงานราชการ อาทิ งานคอนโดมิเนียม,งานอาคารสูง, งานอาคารสำนักงาน และ Home Office ซึ่งประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบทุกประเภท
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการ-วันหยุดตามกฎหมายกำหนด
  • - เบี้ยเลี้ยงพิเศษและโอที ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
  • - กรณีทำงานที่หน่วยงาน บริษัทฯ มีที่พักให้ฟรี
  • -โบนัสประจำปี
  • -สวัสดิการประสังคม
ติดต่อ
บริษัท อาชานิ จำกัด
3/44 ซ.ลาดพร้าว 31 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.achani.com
ใช้งานแผนที่