SUPAKORN CONSULTANT CO., LTD.
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการและเป็นผู้บริหาร และ ควบคุมงนก่อสร้าง และ เป็นที่ปรึกษาให้แก่เจ้าของโครงการก่อสร้าง ทำหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมงาน อาทิเช่น งานสถาปัตยกรรมทั่วไป งานตกแต่งภายใน งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
สวัสดิการ
1. วันหยุดประจำปี 2. ชุดฟอร์ม 3. ประกันสังคม 4. งานเลี้ยงประจำปี 5. ของเยี่ยมไข้พนักงาน และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ 6. ปรับเงินเดือนประจำปี 7. โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
SUPAKORN CONSULTANT CO., LTD.
112/42 หมู่ 3 ถนนบางกรวยไทรน้อย 20/2 11130