บริษัท บุญณรงค์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานขึ้นรูปพลาสติก โดยวิธี ฉีด,รีด,ชี้นรูปสูญญกาศ และทำแม่พิมพ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บุญณรงค์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
33/25-27 ม.10 ถ.เทพารักษ์ ก.ม.16
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่