บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2530 โดย บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและได้ขยายสาขามาที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (กระบวนการผลิต : งานฉีดพลาสติก งานประกอบ งานสกรีน และงานพ่นสี)
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่ากะ
  • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินกู้ยืมบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย
  • - กองทุนฌาปนกิจ
  • - รถรับ-ส่งพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
159 ม. 6
ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190