บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
general outsourcing Co., Ltd. (go) go is a purpose built outsourcing company in providing payroll outsourcing, tax compliance works and HR & benefit administration services. At go, we offer an attractive, valuable alternative to in-house processing. go provides cost-effective, simpler means of paying employees, filing taxes and performing other essential but non-profitable tasks, as well as core benefits of superior risk-management, increased business focus and business continuity. go payroll outsourcing eliminates worrisome reliability and security issues that arise with in-house payroll departments, we help you end the risk of exposure of confidential information to unauthorized personnel, and provides a fast, easy way to mange payroll.
สวัสดิการ
1. ปรับเงินเดือน และ เงินโบนัส ประจำปี 2. ค่าครองชีพ 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. ประกันสุขภาพกลุ่ม 6. ประกันชีวิตกลุ่ม 7. ค่าทำฟัน (ขุดฟัน ถอนฟัน และอุดฟัน เท่านั้น) 8. ฌาปนกิจสงเคราะห์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
161/1 ชั้น 8 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.generaloutsourcing.co.th
วิธีการเดินทาง
- BTS สถานีราชดำริ ออกทางออกที่ 2 เข้ามา ซ.มหาดเล็กหลวง3
ใช้งานแผนที่