บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
general outsourcing Co., Ltd. (go)
go is a purpose built outsourcing company in providing payroll outsourcing, tax compliance works and HR & benefit administration services.
At go, we offer an attractive, valuable alternative to in-house processing. go provides cost-effective, simpler means of paying employees, filing taxes and performing other essential but non-profitable tasks, as well as core benefits of superior risk-management, increased business focus and business continuity.
go payroll outsourcing eliminates worrisome reliability and security issues that arise with in-house payroll departments, we help you end the risk of exposure of confidential information to unauthorized personnel, and provides a fast, easy way to mange payroll.
สวัสดิการ
  • 1. ปรับเงินเดือน และ เงินโบนัส ประจำปี
  • 2. ค่าครองชีพ
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5. ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
  • 7. ค่าทำฟัน (ขุดฟัน ถอนฟัน และอุดฟัน เท่านั้น)
  • 8. ฌาปนกิจสงเคราะห์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
161/1 ชั้น 8 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.generaloutsourcing.co.th
วิธีการเดินทาง
  • - BTS สถานีราชดำริ ออกทางออกที่ 2 เข้ามา ซ.มหาดเล็กหลวง3
ใช้งานแผนที่