บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด
บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด เป็นผู้จำหน่ายก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยันประเดือน 2. ประกันสังคม 3. กองทุนเงินทดแทน 4. ปรับเงินเดือนประจำปี 5. มีโบนัสประจำปี 6. มีรถรับ-ส่ง 7. มียูนิฟอร์มให้ฟรี 8. มีเบี้ยเลี้ยงกรณีไปทำงานต่างจังหวัด 9. ค่าครองชีพ 10. ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด
578 หมู่ 4 ซอย 13B นิคมอุตสาหกรรมบางปู 10280