บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด
บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด เป็นผู้จำหน่ายก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
สวัสดิการ
  • 1. เบี้ยขยันประเดือน
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. กองทุนเงินทดแทน
  • 4. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 5. มีโบนัสประจำปี
  • 6. มีรถรับ-ส่ง
  • 7. มียูนิฟอร์มให้ฟรี
  • 8. มีเบี้ยเลี้ยงกรณีไปทำงานต่างจังหวัด
  • 9. ค่าครองชีพ
  • 10. ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด
578 หมู่ 4 ซอย 13B นิคมอุตสาหกรรมบางปู 10280