บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทในเครือชาญอิสสระ ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.charnissara.co.th
ใช้งานแผนที่