บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทในเครือชาญอิสสระ ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.charnissara.co.th
ใช้งานแผนที่