บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทในเครือชาญอิสสระ ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ดังนี้
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -กองทุนเงินทดแทน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันสุขภาพ -ตรวจสุขภาพประจำปี -ค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.charnissara.co.th
ใช้งานแผนที่