JobThai
บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เป็นบริษัทฯที่จัดตั้งในปี 2008 ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการสื่อสารด้วยแสง บริษัทฯ กำลังรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังนี้
สวัสดิการ
- โบนัส 2 เดือน - ค่าน้ำมันรถ, ค่าล่วงเวลา - ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ - วันหยุดพักร้อนขั้นต่ำ 7 วัน สูงสุด 14 วัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - งานเลี้ยงปีใหม่
ติดต่อ
บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
60/97 หมู่ 19 ซอยนวนคร 20 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.focuz-mfg.com