บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เป็นบริษัทฯที่จัดตั้งในปี 2008 ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการสื่อสารด้วยแสง บริษัทฯ กำลังรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังนี้
สวัสดิการ
  • - โบนัส 2 เดือน
  • - ค่าน้ำมันรถ, ค่าล่วงเวลา
  • - ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ
  • - วันหยุดพักร้อนขั้นต่ำ 7 วัน สูงสุด 14 วัน
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - งานเลี้ยงปีใหม่
ติดต่อ
บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
60/97 หมู่ 19 ซอยนวนคร 20 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.focuz-mfg.com