บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล จากกระดาษกล่องเครื่องดื่ม ,แผ่นหลังคา (Eco Roof) และกระดาษทิชชู ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินการ คือ การนำทรัพยากรที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังดำเนินการในการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อบุคคลในสังคมอีกด้วย ปัจจุบันกิจการมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จึงเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการประเมิน)
 • สวัสดิการงานแต่ง
 • สวัสดิการงานบวช
 • สวัสดิการช่วยเหลือเงินฌาปนกิจศพ
 • รถรับ-ส่งพนักงาน (เริ่มหน้าม.หัวเฉียวถนนบางนา-ตราด)
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่า Operate
 • เบี้ยขยัน 200 300 400 500
 • ค่าข้าวกลางวัน
 • ชุดยุนิฟอร์ม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าดูแลรถ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประเพณี 13 วัน
 • สิทธิพักผ่อนประจำปี 6 วัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 • กิจกรรมวันปีใหม่
 • กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
ติดต่อ
บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด | Fiber Pattana Co., Ltd.
30/11 ม.11 ถนนเทพรัตน์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เว็บไซต์: www.fiberpattana.com
วิธีการเดินทาง
 • • ถนนบางนา-ตราด กม.23
 • ซอยตรงข้าม รพ.บางนา2 เข้าซอยวัดบัวโรย
 • • ซอยวัดศรีวารี เข้าซอยวัดจรเข้ใหญ่
ใช้งานแผนที่