บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย Computer ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์ IT และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (Systems Integration) ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตั้ง Hardware, Software, Network, CCTV,VDO Conference,Digital Signage,IP Phone และIT Solution อื่นๆตามความต้องการให้กับองค์กรใหญ่ๆและหน่วยงานราชการตลอดถึงสถานศึกษาและห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมทั้งการให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบหลังการ Implement แล้ว รวมทั้งเรายังเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Outsource แบบครบวงจรให้กับลูกค้า โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้วางแผนด้านการพัฒนาในการดำเนินงานตลอดถึงทีมงานบุคลากรของบริษัทฯในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีแผนที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และชอบงานท้าทาย รักความก้าวหน้าในสายอาชีพจำนวนหลายอัตรา เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯในอนาคตแบบยั่งยืนไปด้วยกัน
สวัสดิการ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ สูงสุด 5 เดือน ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี ปรับค่าจ้างพิเศษ (กรณีมีผลงานหรือปรับตำแหน่ง) ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี เครื่องแบบพนักงานประจำปี ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน สวัสดิการช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกำลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด ) ค่าเบี้ยเลี้ยต่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าทำงานล่วงเวลา ( กรณีจำเป็นเฉพาะ ) ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง ) ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง ) ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง ) ค่าวิชาชีพ,ค่าใบCertificateเฉพาะด้าน(เฉพาะบางตำแหน่ง ) การพัฒนาและฝึกอบรม การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
ติดต่อ
บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 31 ถนน พญาไท.
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://www.wtc.co.th
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางผ่าน สาย2, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 50, 54, 59, 62, 99, 140, 163 ปอ. 11, 12, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 39, 50, 59, 60, 62, 79, 99, 139, 140, ปอ.พ.12 รถไฟฟ้า( BTS )ลงสถานีพญาไท รถไฟ Airport Rail Link ลงสถานีพญาไท