บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย Computer ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์ IT และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (Systems Integration) ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตั้ง Hardware, Software, Network, CCTV,VDO Conference,Digital Signage,IP Phone ให้กับองค์กรใหญ่ๆและหน่วยงานราชการตลอดถึงสถานศึกษาและห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมทั้งการให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบหลังการ Implement แล้ว รวมทั้งเรายังเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Outsource แบบครบวงจรให้กับลูกค้า โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้วางแผนด้านการพัฒนาในการดำเนินงานตลอดถึงทีมงานบุคลากรของบริษัทฯในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีแผนที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และชอบงานท้าทาย รักความก้าวหน้าในสายอาชีพจำนวนหลายอัตรา เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯในอนาคตแบบยั่งยืนไปด้วยกัน
สวัสดิการ
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงานประจำปี
 • ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • เงินขวัญถุงเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
 • สวัสดิการช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
 • ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน กรณีเข้าพักที่ โรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อขวัญกำลังใจ กรณีพนักงาน แต่งงานหรือคลอดบุตร
 • สวัสดิการน้ำดื่มและเครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ชา ฟรี
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด ) - ค่าเดินทาง
 • ค่าที่พัก
 • ค่าทำงานล่วงเวลา ( กรณีจำเป็นเฉพาะ )
 • ค่าน้ำมันและยานพาหนะ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • ค่าคอมมิสชั่น ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • ค่าวิชาชีพ,ค่าใบCertificateเฉพาะด้าน(เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • การพัฒนาและฝึกอบรม
 • การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 • วันหยุดประเพณีประจำบริษัทฯ 17 วัน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
ติดต่อ
บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 31 ถนน พญาไท.
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.wtc.co.th
วิธีการเดินทาง
 • รถประจำทางผ่าน สาย2, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 50, 54, 59, 62, 99, 140, 163
 • ปอ. 11, 12, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 39, 50, 59, 60, 62, 79, 99, 139, 140, ปอ.พ.12
 • รถไฟฟ้า( BTS )ลงสถานีพญาไท
 • รถไฟ Airport Rail Link ลงสถานีพญาไท