ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีมิลาการบัญชีและภาษีอากร
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี รับรองงบการเงิน และบริการให้คำปรึกษาทางด้านงานบัญชี
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีมิลาการบัญชีและภาษีอากร
64/58
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000