ดำเนินธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์
สวัสดิการ
-เงินเดือน -ค่าจ้างทำงานล่วงเวลา -เบี้ยขยัน -ค่าอาหาร+ค่าเดินทาง -โบนัส -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันชีวิต -ประกันสุขภาพ -ประกันสังคม -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -งานท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
191/74 ชั้น 12เอ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110