ดำเนินธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์
สวัสดิการ
 • -เงินเดือน
 • -ค่าจ้างทำงานล่วงเวลา
 • -เบี้ยขยัน
 • -ค่าอาหาร+ค่าเดินทาง
 • -โบนัส
 • -เครื่องแบบพนักงาน
 • -ประกันชีวิต
 • -ประกันสุขภาพ
 • -ประกันสังคม
 • -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • -งานท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
191/74 ชั้น 12เอ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110