บริษัท บอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบ ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วไป ภายใต้ชื่อ "Boss Application" ประกอบด้วยระบบการผลิต, การขาย, คลังสินค้า, บัญชีทั่วไป และการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม, โบนัส (ดูผลประกอบการบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด
18,20 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 31(ทับภักดี)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.bosstechgroup.com
ใช้งานแผนที่