บริษัท บอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบ ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วไป ภายใต้ชื่อ "Boss Application" ประกอบด้วยระบบการผลิต, การขาย, คลังสินค้า, บัญชีทั่วไป และการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม, โบนัส (ดูผลประกอบการบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด
18,20 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 31(ทับภักดี)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.bosstechgroup.com
ใช้งานแผนที่