บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก 17025 - 2548 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ, ค่าครองชีพ, และ ค่าล่วงเวลา - การฝึกอบรมจากหน่วยงานมาตรฐาน - รถตู้บริการรับส่งตามเส้นทาง - สวัสดิการอาหารกลางวัน - สวัสดิการรักษาพยาบาล - กิจกรรมสันทนาการพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสเบื้องต้น + โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Marske Machine (Thailand) Co.,Ltd.
2/58 ถ.ทางหลวง 3191
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.mmc-thai.com
ใช้งานแผนที่