บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก 17025 - 2548 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนประจำ, ค่าครองชีพ, และ ค่าล่วงเวลา
  • - การฝึกอบรมจากหน่วยงานมาตรฐาน
  • - รถตู้บริการรับส่งตามเส้นทาง
  • - สวัสดิการอาหารกลางวัน
  • - สวัสดิการรักษาพยาบาล
  • - กิจกรรมสันทนาการพักผ่อนประจำปี
  • - สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัสเบื้องต้น + โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Marske Machine (Thailand) Co.,Ltd.
2/58 ถ.ทางหลวง 3191
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.mmc-thai.com
ใช้งานแผนที่