บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เป็นโรงงานประเภทอุตสาหกรรม ทำการผลิตเส้นใยสำเร็จรูปส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ขนแปรงสีฟัน
สวัสดิการ
- บัตรประกันสังคม - หอพัก - เงินโบนัส - เงินปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท ฯ ) - ลากิจสูงสุด 15 วันต่อปี - ร้านค้าสวัสดิการ - ชุดยูนิฟอร์ม - กองทุนเงินกู้ยืม - กองทุนฌาปนกิจ - ตรวจร่างกายประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี - การฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
96 ม.8
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: www.webmail.krplas.com
ใช้งานแผนที่