บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เป็นโรงงานประเภทอุตสาหกรรม ทำการผลิตเส้นใยสำเร็จรูปส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น ขนแปรงสีฟัน
สวัสดิการ
 • - บัตรประกันสังคม
 • - หอพัก
 • - เงินโบนัส
 • - เงินปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท ฯ )
 • - ลากิจสูงสุด 15 วันต่อปี
 • - ร้านค้าสวัสดิการ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - กองทุนเงินกู้ยืม
 • - กองทุนฌาปนกิจ
 • - ตรวจร่างกายประจำปี
 • - งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
 • - การฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
96 ม.8
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: www.webmail.krplas.com
ใช้งานแผนที่