TENCATE GEOSYNTHETICS (THAILAND) LTD.
นำเข้า และจำหน่ายวัสดุสังเคราะห์ สำหรับแก้ไขงานดิน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TENCATE GEOSYNTHETICS (THAILAND) LTD.
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 3 ถ. รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.tencategeosynthetics.com
ใช้งานแผนที่