บริษัท โกลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด
ดำเนินกิจการ ด้านงานปรับปรุงอาคาร ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ออกแบบ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสูง
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 800-1,000 บาท - เงินล่วงเวลา - ค่าครองชีพ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - โบนัส และการปรับขึ้นเงินเดือน ( ขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงาน )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด
99/57 ถ. ปทุมธานี-สามโคก 12000