Body Balance Center Co., Ltd.
เราเป็นคลีนิคของคนญี่ปุ่น นวดรักษาอาการเจ็บแบบญี่ปุ่น,จัดกระดูก(chiropractic)
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Body Balance Center Co., Ltd.
597-597/1-3 ชั้น4 ซอยสุขุมวิม 33/1 10110
เว็บไซต์: www.bbcbkk.com
ใช้งานแผนที่