บริษัท แพก ดีไซน์ จำกัด
ผู้ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร เน้นการออกแบบ packaging ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แพก ดีไซน์ จำกัด
537/226 ถ.สาธุประดิษฐ์ 37
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่