กลุ่มบริษัท Bridgestone ในประเทศไทย
ผลิตยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่ง รถขับเคลื่อน 4 ล้อ รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถโดยสาร รวมทั้งรถที่ใช้ในการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยางใน ยางรอง ยางหล่อดอก ภายใต้ชื่อสินค้า "บริดจสโตน" และ "ไฟร์สโตน" เพื่อการจำหน่ายภายใน ประเทศจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ และเพื่อการส่งออก
สวัสดิการ
ทำงานจันทร์-ศุกร์ (08:00-17:00) ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รถรับส่งปรับอากาศถึงบางนา โบนัสประจำปี จ่าย 2 ครั้ง/ปี โอกาสไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท Bridgestone ในประเทศไทย
Professional Support Department, Thai Bridgestone Co., Ltd 12120
เว็บไซต์: www.bridgestone.co.th