คณะบุคคลนาตยาการบัญชีและธุรกิจ
ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย, จดจัดตั้งบริษัท
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงานทั่วไป ( อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 12,000 บาท )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
คณะบุคคลนาตยาการบัญชีและธุรกิจ
740/24 หมู่ที่.10 ถ.เพชรเกษม 81 10160