JobThai
บริษัท ซินอี้ อินดัสเทรียล จำกัด ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตแม่พิมพ์ ออกแบบแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม และรับจ้างฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม ไดแคสติ้ง สำหรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ,ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์,ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 300 -1,200 บาท/เดือน - ค่ารถ 30 บาท/วัน - ค่ากับข้าว 20 บาท/วัน ทำ OT ได้เพิ่มอีกชั่วโมงละ 5 บาท - ค่กะ 60-80 บาท/วัน - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - โบนัส - ของขวัญคล้ายวันเกิด - งานเลี้ยงประจำปี - อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซินอี้ อินดัสเทรียล จำกัด
95 ม.3
ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000