บริษัท แมงโก้ คัลเลอร์ จำกัด
บริษัท เปิดดำเนินการ ปี 2553 ประกอบกิจการรับจ้างผลิตโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบกิจการบริการติดตั้งป้ายโฆษณา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมงโก้ คัลเลอร์ จำกัด
84 ซอยพระรามเก้า 49 (ซอย9) ถ.พระรามเก้า
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่