บริษัท เอสพี โลจิสติกส์ ไลน์ จำกัด
บริษัท เอสพี โลจิสติกส์ ไลน์ จำกัด ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตจากกรมศุลกากร ในการนำเข้า-ส่งออก และประกอบธุรกิจด้านบริหารจัดการคลังสินค้าในเขตปลอดอากร (FZ) แบบครบวงจร
สวัสดิการ
สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานทั่วไป เช่น ประกันสังคม, ประกันภัยอุบัติเหตุ PA ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสพี โลจิสติกส์ ไลน์ จำกัด
99/12, 14, 15 หมู่ 15 10540
เว็บไซต์: www.spshipping.co.th