ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องออฟเซท และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิตติพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด
220/1 หมู่4 ถ.รังสิต-นครนายก 12110
เว็บไซต์: www.kitti-pattana.com
ใช้งานแผนที่