บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินเล็ก ,ให้บริการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านโดยเครื่องบินเล็ก ,จำหน่ายอะไหล่และน้ำมันเครื่องบินเล็ก
สวัสดิการ
1.เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โอที 2.ประกันสังคม 3.ประกันสุขภาพ 4.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
21 ซ.บางนา-ตราด 56 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.dsglogistics.com