องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
 "มูลนิธิ" ดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ มีสำนักงานอยู่ใกล้เสาชิงช้า กรุงเทพฯ  ต้องการผู้ที่มีความทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อสังคม เข้าเป็นพนักงาน สถานที่ทำงานอยู่ใกล้เสาชิงช้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ใช้งานแผนที่