นำเข้าและส่งออกให้กับ SCG LOGISTIC และบริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทยฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี.บี.แอล. โลจิสติกส์ จำกัด
9/37 อาคาร C.5 เมืองทองธานี
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.ebl.co.th