บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่น และผู้ผลิตลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนส่งอาหาร
สวัสดิการ
  • 1. เงินเดือน
  • 2. ค่าน้ำมันรถ
  • 3. ค่า Commission
  • 4. เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
56 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 20 ถ.ติวานนท์ 11000
เว็บไซต์: www.chelaser.com
ใช้งานแผนที่