บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่น และผู้ผลิตลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์บ้าน ลิฟต์ขนส่งอาหาร
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. ค่าน้ำมันรถ 3. ค่า Commission 4. เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
56 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 20 ถ.ติวานนท์ 11000
เว็บไซต์: www.chelaser.com
ใช้งานแผนที่