บจก.ไลท์ซอร์ส เป็นบริษัทฯ ที่ทำงานด้านการให้เช่า ออกแบบจัดระบบแสง งานconcert, conferences, expo&exhibitions, presentation stage performances, special event production, television, structure & roof top ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • 2. ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • 4. เงินช่วยเหลือพนักงานประจำ 4 กรณี สมรส, บวช, คลอดบุตร, เจ็บป่วย
 • 5. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ (กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
 • 6. ท่องเที่ยวประจำปี หรือจัดเลี้ยงปีใหม่
 • 7. จัดกีฬาสีสานสัมพันธ์ประจำปี
 • 8. สวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์, เบี้ยเลี้ยง, ค่าอาหาร, ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 • 9. บัตรคอนเสิร์ตต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 • 10. พิจารณาโบนัสประจำปี
 • 11. พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • 12. เครื่องแบบพนักงาน
 • 13. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 14. วันลาพักผ่อนประจำปี (6 วัน, 10, 15 วัน)
 • 15. และสวัสดิการอื่น ๆ (ตามกฎหมายแรงงาน)
ติดต่อ
บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
497-497/1 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.lightsource.co.th
ใช้งานแผนที่