บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของสโลแกน "เคียวเซร่ามิต้า เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ ทำ" ผู้จำหน่ายและให้บริการ เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า ดำเนินงานมากว่า 20 ปี ซึ่งมียอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย 2 ปี ซ้อน(2003-2004) และได้รับรางวัล Super Brand 2005 จากผู้ใช้งานทั้วไป ปัจจุบันบริษัท เคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาคารสำนักงานเคียวเซร่า ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา - ประชาชื่น ใกล้กับสี่แยกวงศ์สว่าง โดยมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน ซึ่งบริษัทฯ กำลังขยายงานออกไปอีกมาก จึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์ม - เบิกค่ารักษาพยาบาล - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - บิดา-มารดา-บุตร เบิกค่าประกันสังคม - กองทุนทดแทน - ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
335 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.kyoceradocumentsolutions.co.th/
ใช้งานแผนที่