บริษัท มหาราช ฟู้ด จำกัด
บริษัทมหาราชฟู้ด จำกัด เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมยา โดยจะเน้นตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรามีตลาดส่งออกที่แน่นอนโดยบริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)จากคณะกรรมการ การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐบาล
สวัสดิการ
ประกันสังคม, โบนัส, ท่องเที่ยวประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มหาราช ฟู้ด จำกัด
9 ซ.สังคมสงเคราะห์ 6 10230
เว็บไซต์: www.maharajfood.com