เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี,โท, เอก (ภาคภาษาจีน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟูพันการศึกษา จำกัด
622 ชั้น 8/5 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.calachinese.com