K R D Engineering & Supply Co.,Ltd.
บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์นิวแมติกส์ยี่ห้อ SMC และจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่,เครื่องมือ,และสินค้าอื่นๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 3. เสื้อยูนิฟอร์ม 4. เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข) ** (ยกเว้นฝ่ายขาย) 5. โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ ** (ยกเว้นฝ่ายขาย) 6. ค่าล่วงเวลา **(ยกเว้นฝ่ายขาย) 7. คอมมิชชั่น (ตามเงื่อนไข) (เฉพาะฝ่ายขาย) 8. ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ตามเงื่อนไข) (เฉพาะฝ่ายขาย) 9. Insentive (ตามเงื่อนไข) (เฉพาะฝ่ายขาย)
ติดต่อ
K R D Engineering & Supply Co.,Ltd.
98/4 หมู่ 3 (บริษัทฯอยู่ตรงข้ามกับสวนสุขภาพดอนหัวฬ่อ ติดกับคลีนิคเด็กฐานัดดา)
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่