บริษัท เดอะเปอร์เฟคท์ซิล แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
PSS are the group of trading and Services Company working together to distribute, trade, import and export of the industrial products. The business areas are mostly in oil and gas, refinery, petrochemical, chemical, power, pulp and paper, cement industry. The groups are in trading business for over 10 years.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดอะเปอร์เฟคท์ซิล แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
135/37 อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น11 ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.pss.co.th