กลุ่มบริษัทซีวิคฟู้ด ประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น ,อุตสาหกรรมการประมงต่างประเทศ และเรือบรรทุกสินค้าแช่แข็งขนส่งระหว่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 20 ปี บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นรับฝากสินค้าและบริการฟรีส ความจุ 25,000 ตัน ให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 ถึง -25 องศา และรับฟรีสสินค้าแช่แข็ง ที่อุณหภูมิ 40 องศา ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า และมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท'
สวัสดิการ
 • รถรับส่ง กรุงเทพ-สมุทรสาคร\t
 • ห้องอาหารติดแอร์\t
 • เครื่องแบบพนักงาน\t\t\t\t
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่\t
 • ปรับเงินประจำปี\t\t
 • ค่าเบี้ยขยัน และเงินพิเศษ\t
 • ค่าตำแหน่ง\t\t\t
 • ทุนการศึกษาบุตร\t
 • ค่าเบี้ยความชำนาญ\t\t\t
 • เงินเบิกล่วงหน้า\t
 • โบนัสประจำปี
 • มีรถรับส่งกรุงเทพฯ -บริษัท ตอนเช้าและตอนเย็น ทุกวัน (วิ่งจากกรุงเทพทางด่วนถนนพระราม2 มาบริษัทระยะทางประมาณ 32 กม.)\t\t\t\t\t
 • กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ของขวัญเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือกรณีฌาปนกิจ กิจกรรมสันทนาการ และ กิจกรรม CSR ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
  1264 ถ.วิเชียรโชฏก
  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  ใช้งานแผนที่